اشعار کوتاه و زیبا

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ی ما…(ادیب نیشابوری)

(ابیات و اشعار کوتاه و زیبا)

همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ی ما…(ادیب نیشابوری)

همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ی ما
کوه ما سینه ما ناخن ما تیشه ی ما
شور شیرین ز بس آراست ره جلوه گری
همه فرهاد تراود ز رگ و ریشه ی ما
بهر یک جرعه ی می منت ساقی نکشیم
اشک ما باده ی ما دیده ی ما شیشه ی ما
عشق شیری است قوی پنجه و می گوید فاش
هرکه از جان گذرد بگذرد از بیشه ی ما

( میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری )

همچنین ببینید

چشم انتظار

غبار آینه ها هر غروب می ریزد

( غزلیات دلنشین ) شعر از سحر زینلی دلم که آخر هر التماس می سوزد …