عاشقانه

چند ای جان سر آزار دل ماست تو را…(روشن کردستانی)

(اشعار ناب و غزل های زیبا)

چند ای جان سر آزار دل ماست تو را…(روشن کردستانی)

چند ای جان سر آزار دل ماست تو را

بیش از این نیست که مسکین دل ما خواست مرا

با ضعیفان چه زنی پنجه بدستان رقیب؟

همه دانند که بازوی تواناست تو را

حور فردوس برین با همه آراستگی

سالها رفت که مشتاق تماشاست تو را

خال مشکین، لب نوشین، بر سیمین، خط سبز

آنچه اسباب نکوئیست مهیاست تو را

نازنینا به گل و سنبل و سرو و مه و مهر

ناز کن ناز که دست از همه بالاست تو را

از دو سو صف زده نظارگیان از زن و مرد

منتظر بر سر ره از چپ و از راست تو را

ساغر حسن تو امروز نشد مالامال

دیرگاهیست که این باده به میناست تو را

(روشن کردستانی)

پیشنهاد خواندن
عاقبت پایان رسد دوران هجران غم مخور!

همچنین ببینید

امام زمان

دوباره کی به سرها سرور آید

( شعر انتظار ) دلنوشته ای برای امام زمان (عج) – محمد ابراهیم شریفی‌راد شب …