امام خمینی ره

الا یا ایها الساقی! برون بر حسرت دلها…(امام خمینی)

(اشعار و غزلیات زیبا)

خانقاهِ دل…

الا یــــا ایها الســـــــــاقى! برون بر حسرت دلها

كــه جامت حل نماید یكسره اسرار مشــكلها

بــــــه «مــــى»،  بـــــــربند راه عقل را از خانقاه دل

كــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقلها

اگر دل بسته‏اى بر عشق جانان، جاى خالى كن

كه این میخانه هــرگز نیست جز ماواى بیدلها

تــــــو گــر از نشئه مى كمتر از آنى به خود آیى

بـــــــرون شـو بید رنگ از مرز خلـوتگاه غافلها

چــــــه از گلهاى باغ دوست رنگ آن صنم دیدى

جـــدا گشتى ز بــاغ دوست دریاها و ساحلها

تــــــــو راه جنت و فردوس را در پیش خود دیدى

جـــدا گشتى ز راه حـق و پیوستى به باطلها

اگـــــــر دل داده‏اى بر عـــــــالم هستى و بالاتر

به خود بستى ز تار عنكبوتى بس سلاسلها

( امام خمینی ره )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …