شعر و دلنوشته زیبا

اس ام اس شعر و دلنوشته

اس ام اس و پیامک شعر؛

تا دیده باز شد به جهانم، جهان گذشت
تیر شهاب خاطره ها از کمان گذشت
تا خواستم به مدرسه عشق رو کنم
دوران درس و مرحله امتحان گذشت
بد نامی حیات دو روزی نبود بیش
آن هم به تو گویم که چند سال گذشت
یک روز صرف بستن دل شد از این و آن
روز دگر به کندن دل از این و آن گذشت

اس ام اس شعر

عمرم چنان گذشته به سختی

که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز

اس ام اس شعر

اینکه هر سو میکشم با خود نه پنداری تن است

گور گردان است و

در او آرزوهای من است

اس ام اس شعر

ز بس زخم زبان خوردم ، دهان از گفتگو بستم

در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

اس ام اس شعر

چنان بدیدن روی تو آرزومندم

که گر بدادن جان ممکن است خرسندم

اس ام اس شعر

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

ولی من باز پنهانی ، ترا هم آرزو کردم

اس ام اس شعر

داری هوس که غیر برای تو جان دهد؟

آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

اس ام اس شعر

شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم

که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم

اس ام اس شعر

فریب دورنماهای آرزو خوردم

ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

اس ام اس شعر

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم

همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب

اس ام اس شعر

چند در دل آرزو را خاک غم بر سر کنم ؟

آتشی را تا به کی در زیر خاکستر کنم ؟

اس ام اس شعر

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی

چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟

اس ام اس شعر

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد

کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

اس ام اس شعر

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی

بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

اس ام اس شعر

اگر نیک بختی ترا آرزو است

چنان زی که دشمن شود با تو دوست

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته هایی زیبا برای امام زمان (عج)

آخر ای عشق به دادم نرسیدن تا کی

( دلنوشته های مهدوی ) تا کی … شعر از محمد کشاورز آخر ای عشق …