عاشقانه - غرور

اس ام اس جدید پشت پا زدن و غرور

(اس ام اس های جدید پشت پا زدن و غرور خرداد 94)
بسوزد دلت که سوزاندی دلم را
به ویرانی کشاندی منزلم را
فکندی زیر پا احساس و شورم
نکردی رحم، حتی بر غرورم

اس ام اس پشت پا زدن

دلم را شبی در حضورم شکستی
نه آینه، حتی غرورم شکستی
ندادی به خلوتگاه عشق راهم
پلی بود اگر در عبورم شکستی

اس ام اس پشت پا زدن

شده بازیچه ای قلب صبورمشکستی عاقبت بال غرورمبه آسانی گذشتی از کنارممثال دفتری کردی مرورم

اس ام اس پشت پا زدن

گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ای
من شکستم هر دو را
گفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته ام
به خاموشی مغرورانه ات
شکستی تو مرا

اس ام اس پشت پا زدن

خدا بودم خدای خودپرستانگدا کردی مرا تو سنگ مغرورمرا باور به بی همتائی ام بودمرا از باور خود کردی ام دور

اس ام اس پشت پا زدن

تمام روز و شب با بیقراریبه شوق روی تو بیدار هستماگرچه بی غرورم زنده امابه شوق لحظۀ دیدار هستم !

اس ام اس پشت پا زدن

غرور من که زسختی به کوه میمانست ، کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شددلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت ، چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد ؟•

اس ام اس پشت پا زدن

هیچ وقت مغرورنشوبرگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند .

اس ام اس پشت پا زدن

دوستی شوخی سرد آدماست
بازی شیرین گرگم به هواست
واسه کشتن غرور من و تو
دوستی توطئه ثانیه هاست

اس ام اس پشت پا زدن

کاش غرورم را که در پستوی سادگیم پنهان بود می یافتی
اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی
برای در هم شکستن غرورم

اس ام اس پشت پا زدن

همه بغض من تقدیم غرورنازنینت باد
غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد

اس ام اس پشت پا زدن

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند
که اگر عاشق بشوند
به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق

اس ام اس پشت پا زدن

گرچه ای دوست غروردلت احساس مرا درک نکردآفرین بر غم عشقت که مرا ترک نکرد

اس ام اس پشت پا زدن

انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند

(فردریش نیچه)

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …