امتحانات

اس ام اس های امتحانات (جوک خنده دار)

اس ام اس امتحانات

(سری جدید اس ام اس های امتحانات خرداد 94)

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس اندک…اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات، آخر ترم، وقت اندکدرس بسیار، درس بسیار، درس بسیار !

اس ام اس امتحانات

بوی شوم امتحان آید همی, یار صفر مهربان آید همیما ز تعلیم وتعلم خسته ایم،دل به امید تقلب بسته ایممابرای کسب مدرک آمدیم،نی برای درک مطلب آمدیم !

اس ام اس امتحانات

پیش از آن که با استاد مــَچ شویلحظه ی امتحان دادنت ناگزیر می شود!آی سرکوفت و ضد حال همیشگیناگهان چقدر زود آخر ترم می شود!

اس ام اس امتحانات

هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به عنوان اشیائی دکوری استفاده کرده ایداکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان !

اس ام اس امتحانات

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارماما …..  اضطراب نمی گذاردنه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را !!

اس ام اس امتحانات

من همه کتابامو2 دورکامل خوندم، توچطور؟ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان

اس ام اس امتحانات

شیر یا خط دانشجویی :اگه شیر اومد میخوابم !اگر خط اومد فیلم میبینم !اگه راست ایستاد درس میخونم !!

اس ام اس امتحانات

قانون پایستگی واحد :واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوندبلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !

اس ام اس امتحانات

الا یا ایـها ممتحنون چـرا هستیـد نگرون؟بشینید و بخوانید و بدانید که امتحان فردا هست آسون!!!

اس ام اس امتحانات

درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شدهگوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده

اس ام اس امتحانات

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کردهبدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده

اس ام اس امتحانات

راه مبارزه با خواب شب امتحاناستفاده از چوب کبریت بین پلک بالا و پاییننوشیدن قهوه و چای پر رنگ به مقدار فراوانبهره گیری از آب یخاقدام به خود زنی

اس ام اس امتحانات

تقلب چیستیک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودنشخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی داردنوعی هلو برو تو گلو

اس ام اس امتحانات

پیشنهاد خواندن
سری 31 اس ام اس و پیامک عاشقانه

این روزها هیشکی درس نمیخواند !

شما چطور!؟

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …