باز هم جمعه شد

باز هم جمعه شد و چشم به ره مانده شدم

(شعر انتظار – دلنوشته های مهدوی)

باز هم جمعه شد و…

باز هم جمعه شد و غصّه ی من تازه شده
درد ایـن بی خبری بـی حد و انـدازه شـده

باز هم جمعه شد و چشم به ره مانده شدم
بــاز از دوری تــو خــســتـه و درمـانـده شـدم

باز هم جمعه شد و از تو خبر نشنیدم
بـاز از بـی خـبـری هـای دلــــم نالــیدم

باز هم درد فراقـت کـمرم را خم کرد
باز دوری تو چشمان مرا پر نم کرد

باز هم جمعه شد و چشم به در منتظرم
شــایــد آورد صـبــا از مــه رویــت خــبــرم

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
به تماشا سوگند (سهراب سپهری )

همچنین ببینید

یا ایهاالعزیز

آهی در این بساط به غیر از امید نیست

( دلنوشته ظهور ) قبول کن … شعر از مجید لشکری ما را به یک …