روز قدس

جملک ها و پیامک های زیبای روز قدس

جملک ها و پیامک های زیبای روز قدس

قدس باید صبح عید و خانه یاران شود / هست اسراییل نامشروع و پست
پشت این نامرد را باید شکست/بشکنید آنان که ما را بشکنند

*

*

امام خمینی (ره): اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود

*

*

تو ای نازنین قدس خونین ما/تو ای قبله اول دین ما
تو ای خلوت وحی پیغمبران/تو ای شاهد سعی دین گستران

*

*

تو ای قبله اول دین ما/تو ای جلوه گاه عروج نبی
تو ای پای در بند قوم شقی/تو ای شوکت یادگاران دور

*

*

بر دهان خصم دون محکم نزد/آنکه گردد مسلمین را بی خیال
هست بر روی زمین مثل وبال/مسلمین با قدس همراهی کنید
آه دل را آن طرف جاری کنید

*

*

از زمستان سیه صبح بهار آری برون/قدس باید صبح عید و خانه یاران شود
تیر بر فرق تجاوزگر چنان باران شود/این امام عصر یاری کن به خیل عاشقان
گر همه نامهربان باشیم هستی مهربان

*

*

تو ای نازنین قدس خونین ما/تو ای قبله اول دین ما
تو در محبس تلخ بی ریشه ها/تو در قیل و قال دروغ جهود
تو در ماتم و داغ بود و نبود/تو در کین صهیونیان شعله ور

*

*

که یکریز جانش در افتد به سوز/به دزدان صهیونی بی حیا
زنیم دشنه ها دشنه ها دشنه ها/رهایی ات ای بیت الاقدس کنون

*

*

تو ای نازنین قدس خونین ما/تو ای قبله اول دین ما
تو ای چلچراغ شبستان نور/تو ای مانده در غربتی جانگداز
تو ای مسجد الاقدس سرفراز/ترا اهرمن های خونخوار و دون

*

*

تو ای نازنین قدس خونین ما/تو ای قبله اول دین ما
تو در مسلخ دشمنان بشر/تو در شیون از داغ مردان مرد
تو در تاب و تب از لهیب نبرد

پیشنهاد خواندن
اس ام اس های عاشقانه روز و سالگرد ازدواج

*

*

روز قدس روز اسلام هست.

*

*

تا نابودی اسرائیل و آزادی قدس شریف؛ یک یا حسین دیگر

( زمزار )

همچنین ببینید

شهادت امام باقر

پیام های زیبا برای تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)

( اس ام اس های جدید ویژه شهادت امام باقر سلام الله علیه ) پیام …