حضرت محمد ص

ویژگی های همسر خوب در نگاه پیامبر خوبی ها

( حدیث و سخن بزرگان )

ویژگی های همسر خوب

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: بهترین زنان، زنی که دارای این ویژگی های ده گانه باشد:

– آمادگی ( ذاتی و ارادی ) برای بارداری بسیار داشته باشد؛

– با محبت باشد؛

– با عفت و پاکدامن باشد؛

– در میان بستگانش سربلند و در نزد شوهرش فروتن باشد؛

– خود را در نزد شوهر بیاراید؛

– در نزد دیگران، حجاب و وقار و شرم خود را حفظ کند؛

– سخن شوهر را بشنود و از او اطاعت کند؛

– وقتی با شوهر خلوت کرد، آنچه او خواست دریغ نکند؛

– همانند مرد شوخ و بذله گو نباشد

(اصول کافی، ج 5، ص 324 )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …