اس ام اس پشت ماشینی

جمله های جدید پشت ماشین

جمله های جدید پشت ماشین ۹۴

علم بهتر است یا ثروت؟

هیچکدام فقط ذره ای معرفت

.

.

.

به گنده تر و خرتر از خودت

احترام بگذار!

.

.

.

عاشق بی انتظار مادر

.

.

.

جوانی المثنی ندارد

.

.

.

من تماشای تو می کردم و غافل بودم

کز تماشای تو خلقی به تماشای منند

.

.

.

زگهواره تا گور

بی خیال؟

.

.

.

گشتم نبود

نگرد نیست

.

.

.

این وسیله بهر روزی دست ماست

در حقیقت مالک اصلی خداست

.

.

.

ایکاش

زندگی دنده عقب داشت!

.

.

.

تند رفتن که نشد مردی

عشق است که برگردی

.

.

.

عیب رندان مکن

ای زاهد پاکیزه سرشت

سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

.

.

.

ناز نگات قشنگه!

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
جوک های خنده دار

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …