پیامبر اسلام صلی الله علیه واله

شش صفت از نشانه جوانمردی است

(سخن حکیمانه و احادیث بزرگان)

شش صفت جوانمردان

پیامبر اسلام صلی الله علیه واله فرمود: شش صفت از نشانه جوانمردی است ( چه خوب است انسان دارای اینگونه صفات باشد ):

سه صفت از آنها در وطن ( حضر ) لازم است:

1 ) قرآن خواندن؛

2 ) آباد کردن مساجد ( با عبادت )؛

3 ) برای خدا رفاقت کردن؛

سه صفتی دیگر، در سفر لازم است:

4 ) توشه خود را در اختیار دیگران قرار دادن؛

5 ) خوی خوش ( اخلاق نیکو)؛

6 ) مزاح حلال

(خصال، ج2، ص 603 )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …