آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور

با مصلحت دیگران ازدواج کردن

در جهنم زیستن است

شخصی که همواره سواری می کند

سرانجام راه رفتن را از یاد می برد

ما سه چهارم زندگیمان را به هدر می دهیم

برای این که شبیه دیگران شویم

همه جا سادگی و بی ریایی جذاب است و تزویر نفرت انگیز

زندگی پرسش دشواری است

من ترجیح می دهم آن را صرف تامل بر خودش کنم

ازدواج

اتحاد دلها است نه ذهنها

مرد قادر است

همزمان محبوبه ی خود را دوست بدارد و از او متنفر باشد

آیا این جهالت نیست

که انسان ساعتهای شیرین امروز را

فدای روزهای آینده کند

در حقیقت

محنت و رنج

اولین شرط و اساس هستی است.

اگر کسی یار و همدمی می خواهد که بتواند اوقات تنهایی او را پر کند

و احساس انزوا را از او دور نماید

اجازه بدهید سگها را پیشنهاد کنم

که ویژگی های ذهنی شان مسرت و شادی به ارمغان می آورد.

حماقت بزرگی ست که آدمی برای برنده شدن در بیرون

در درون ببازد

به یاد داشته باشید

آن که برای ابلهان می نویسد

همواره مخاطب بسیار می یابد

جهان

تصور من است

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …