شنبه , تیر ۲۱ ۱۳۹۹
آندره ژید

جملات آندره ژید

جملات آندره ژید

نگرش تو باید هر لحظه نو شود
خردمند کسی است که از هر چیزی،
به شگفت آید

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است

اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد

نه در آنچه می نگری

هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند

و از راه زندگی خودش برود

نه از راه زندگی دیگری

همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون کسی گوش نکرده

دوباره برمی گردیم و تکرارش می کنیم

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم

و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم

زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده اند
اما خردمندانه نوشته شده اند.

این از ویژگی های عشق است که هیچ گاه ثابت نمی ماند

عشق، بدون وقفه رشد می کند

در صورتی که کاهش نیابد

خرد برخاسته از منطق نیست

برآمده از عشق است

به غروب چنان بنگر که بایست
روز در آن می مُرد
و به روز چنان که هر چیز در آن می زاد

مرگ چیزی جز اجازه ای برای حیاتی دیگر نیست

تا همه چیز مدام از سر گرفته شود

و هیچ صورتی از حیات

مرگ را پیش از مدتی که باید به تعویق نیندازد.

هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد

مگر آن که در دم آرزو کرده ام

تا همه ی مهر من آن را در برگیرد.

هرگز گذشته را

در آینده باز مجوی

انسان نباید زنده بودن را عالی ترین چیزها بشمارد

بلکه باید زندگی خوب را عالی ترین چیزها بشمارد و…

زندگی خوب همان زندگی زیبا و مطابق حق است.

( زمزار )

همچنین ببینید

عاشقانه

جملات زیبای عاشقانه دوستت دارم

( اس ام اس های عاشقانه دوستت دارم ) جملات زیبای عاشقانه دوستت دارم گل …