سری 18 اس ام اس و پیامک زیبا

( آرشیو اس ام اس زیبا )

قـــلمم به نـوشتـــن نمی آیــد!

بـــه چِــشـمـانـَم خیــره شـو ؛

عــاشــقــانــه هــــای ِ مــَـرا بــخــوان …

لبخند تو

معجزه ی شیرینی است

که رؤیای بهشت را

در دل ِآدم زنده می کند…!

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است

اما من میگویم

چشمانش عسلیست

نه برای رنگش

برای اینکه شیرین ترین لحظاتم

در چشمان او خاطره شده اند . . .

چشمانت همرنگ قهوه است…

تلخ اما…

اعتیاد آور

بادبادک ها هرچقدر هم که اوج بگیرند

هنوز با نخ اسیر زمین اند !

من اما با تو …

با آغوش گرمت …

با تمام بوسه هایت …

روی همین زمین به اوج میرسم

دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . .

مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . .

رویِ لـبـانـت . .

جـا گـذاشـتـه ام . .

عاشقی می کنم!

لـــــج می کنم!

بد اخلاق می شوم!

دست خودم نیست …

ساعت و زمان هم ندارد!

تــــــــو که نباشی …

زندگی به کام من تلخ است ..

هوایت را به سمت من کج کن …

این روز ها بدجور نفس تنگی گرفتم

میگویند هوا آلوده است

هر هوایی که تو در آن نباشی آلوده است !

مـادربـزرگ مـی گفـت:

قلبـــت که بــی نظـم زد

از همیــشه عاشق تـــری . . .

اشکــت که بــی اختیــار ریخــت

از همیــشه دلتنــگ تـــری . . .

شبــت کـه بـا درد گذشـــت

فکــرت از همیــشه درگیـــرتـر سـت

صحبت از “دیروز و امروز و فردا” نیست ،

صحبت از توست

و تو یعنی “همیشه”

دست هایم را دایره وار دور دلت حلقه میکنم

عزیزکم …

مبادا فکر کنی

“داستان اسارت” است ،

این حکایت را به

“زیاد خواستنت” تعبیر کن

هرجای این سرزمینی باش !

فقط هرروزخنده هایت را

برایم پســــــــــــت کن . . .

اشتراکِ

من و دریا

دل شوره هایی ست

که درونمان موج میزند

اما هیچ کدام

تو را نمک گیر نکرد

“تو” …

همان لطف خدایی

که داشتنت شامل حال من شده است !

( زمزار )