دپرس

اس ام اس های دپرس و غمگین

سری جدید اس ام اس های دپرس و غمگین

( آرشیو اس ام اس غمگین )

دلم میخواهد کسی باشد

خوب باشد

مهربان باشد

بس باشد

و همه ی این بودن هایش

فقط برای من باشد

فقط برای من !

دیدن عکست تمام سهم من است

از “تو ”

آن را هم جیره بندی کرده ام

تا مبادا

توقعش زیاد شود!

دل است دیگر . . .

ممکن است فردا خودت را از من بخواهد!

این رابطه به تعادل نخواهد رسید

چون

تو را

کم دارد

من را

زیاد

آنلاین که می شوی

انگشتانم بـه لکنت می افتند . . . !

تـــــــو صـــــادقانـــه دروغ بـــگــو

مـــن عــــاشقانـــه کـــاری خواهم کــرد

“مـــــاه” همیشــه پشــت ابــر بمــاند !

” منـی ” کـه کنـارش

” تـو ” نباشـی

” تـومـنی ” نـمـی ارزد …!

هـمه روی ِ مـــغـزم راه مـــی رونــد !

تـــــوی ِ لـــعنــتـی ،

روی ِ قـلــبــم !

ایــن کــه در آن جـــا خــوش کـــرده ای ،

دل اســت ..

نــه شـــهـر ِ بـــــازی !

تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !

گــــاهــی ،

نــگـاهــی ســگ مــی شـــود !

مــی گــــیـرد ،

پــــاچــــه ی دلـــت را !

تمـــام ِ خط خطی هــایِ من ،

شعر می شـــدنـد !

وقتـی ..

ایـن کلــماتِ وحشی ..

رام ِ تـــــــــو بــــــــود

هــر چــه تَبـــَـر زدی مــــرا..

زخـــــم نـــشد !

جــــوانـــه شـــد !

سیــنـه ام آییـــنـه اســت !

بــــا غـــــباری از غــم !

تـــــو امّـــا ..

بــه لبــــخــندی ..

از ایــن آییـــنــه ..

بــِــــزُدای غـُـــــبــار …!

چه دنیای ساکتی …

دیگر صدای تپش قلبها

غوغا نمیکند …

بی گمان همه شکسته اند …

دلم که برایت تنگ میشود…

رو میکنم به کاکتوس کنار تاقچه…

کاکتوس به نظرم شکل توست…

بامزه و وحشتناک

با همان تیغ ها کمی احساساتم را می خراشد…

ولی من میخندم…

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …