اینکه می گویند : ادعایی نیست

خودش کم ادعایی نیست …

هیچ بوسه ای

جای زخم زبان را خوب نمی کند

آدامسمو با اون همه شیک بودنش

بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم

تو که جای خود داری

دلم می خواد برم پیش دکتر!

بگم لطف کنید

اون بخش مغزم که براش حرف بقیه مهمه رو در بیارین

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!

خودم پراندمت نازنین!

وقتی با حرف هایم بهت بال دادم

حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی؟

چه کلمه مظلومی است قسمت

همه نامردی ها را به عهده میگیرد

هیس!

گوشم کر شد

نامردی را مگر فریاد میزنند؟

زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست

به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن

بهتر از در نگاه دیگران شکستن است

در برابر آن همه نامردی که در حقم کرد

سکوتم حرف قشنگی نبود …

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

بسلامتی اونی که تو همه این نامردی

ما رو مرد حساب می کنه

مردونه حرف بزن مردونه بخند مردونه گریه کن

مردونه عشق بورز مردونه ببخش

مرد باش و هیچ وقت نامردی نکن

پیشنهاد خواندن
اس ام اس شام غریبان

مخصوصا در حق کسی که باورت کرده و بهت تکیه کرده

به سلامتی مردایی که از پل نامردی نمیرن

ولی تو دریای مردی غرق میشن

( زمزار