رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من!

ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿم …

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی

از هر چی دارم بهتر خودتی

خندیدم زیر لب مکرر گفتم

شاهزاده قصه های من خر خودتی

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس : چرا؟

چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه …

غصه هایت را با  قاف بنویس که هرگز باورشان نکنی

انگار فقط  قصه است و بس …

به بعضیآ بآس گفت :

تو از همه خوشت میاد منم یکیش

من از همه بدم میاد توام یکیش

باید ژن آدم بودم داشت

نه ژستشو

اون با یارش من با یادش

نه عمو اون با یارش من با رفیق فابش

قبل از ورود به هر موضوعی!

دقت کنید!

که جوابتون به تو چه نباشه

آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند

بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره

یا میخوان جات باشن نمیتونن

یا میخوان بات باشن نمیتونن

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با کسیه که

به خودش قول داده به هیچ وجه نفهمه!

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز

داغونش کردن

آدم آرومم همینطور!

آدم عصبی هم همینطور

ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ

پیشنهاد خواندن
اس ام اس نا امیدی از عشق و زندگی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

به بعضیا وقتی همش بگی چشم

کم کم دل میزنی میشی پشم!

( زمزار