خدا

اس ام اس های زیبا با موضوع خدا

اس ام اس های زیبا با موضوع خدا 

( آرشیو اس ام اس خدا )

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید

به “فرستنده ها” دست نزنید،

“گیرنده ها” را تنظیم کنید

خوب رویی که دیدی

عاشق رویش مشو

نقش او بر دل نگه دار

عاشق نقاش باش

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد

اما حتمی است

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن

تا کوچکی چیز هایی که ندارم

آرامشم را بر هم نزند

خدایا امیدم تویی

مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان

خدایا

تو از نهان دل های ما آگاهی

پس در دل های ما

جز بذر محبت مکار

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده

چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه

خدا اینقدر بزرگ نبود

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت

رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت

شعر خدای مهربان را حفظ کردیم

اما خدای مهربان را یادمان رفت

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد

بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است

بنام خداوندی که داشتن

او جبران همه نداشته های من است

میستایمش

چون لایق ستایش است

الهی نصیرمان باش

تا بصیر گردیم

بصیرمان کن

تا از مسیر بر نگردیم،

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید

و هر وقت با خدایید دیگران را

خدایا من چه سازم

خسته راهی درازم

نه فرهادم که مرد از داغ شیرین

پیشنهاد خواندن
سری جدید اس ام اس های غمگین و زیبا

نه ایوبم که با دنیا بسازم

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم

و در دریای بزرگی و پاکی

و مهربانی تو غرق شوم

و به بالهایم توانی ده

تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم

تو که آشنا ترین آشنایی

ای انکه مرا به نعمتت پروردی

و ز عالم نیستی به هستی اوردی

از درگه بی نیازیت ای خالق

من اشک سحری خواهم و روی زردی

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …