فلسفی

اس ام اس های فلسفی جدید و زیبا

اس ام اس های فلسفی جدید و زیبا

( آرشیو جملات فلسفی )

قدم تازه ای برداشتن…

این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند

چرخهای سنگین و زنگ زدۀ زندگی

با دستهای نامرئی امید می چرخد

در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است

و بینوایی حقیقی خودخواهی

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پربهاست.

طلوع و غروب عشق

خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد

تجربه اسمی است

که افراد به اشتباهاتشان میدهند

همه دوست دارند که به بهشت بروند

ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

مثل ساحل آرام باش

تا دیگران مثل دریا بی قرارت باشند.

میان‎ آدمها‎ چیزی‎ نیست‎

جز‎ دیوارهایی‎ که‎ خود‎ آنهاساخته‎ اند‎.

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود

در دیگری باز میشود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم

که درهای باز را نمیبینیم

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند

صداقت است

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی

قانونمند زندگی کن

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …