علم زیباست

وقتی هزینه گذران زندگی از آن تامین نشود

 

من هوش خوبی ندارم

فقط روی مشکلات زمان زیادی می گذارم

 

به آینده نمی اندیشم

چون بزودی فرا خواهد رسید

 

سعی نکنید موفق شوید

بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

 

اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند

اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید

قدرتی که منجر به اشتباه می شود را کشف کنید

 

سه قدرت بر جهان حکومت میکند:

ترس حرص حماقت

 

اگر می خواهید به موفقیت برسید

اشتباهاتی که مرتکب می شوید را ۳ برابر کنید.

نشانه واقعی هوش دانش نیست

تخیل است

 

هرگز از اشتباه کردن نترسید

چون اشتباه شکست نیست

 

تنها راه درست آینده شما این است

که در همین لحظه باشید

 

دیوانگی یعنی انجام کاری دوباره و دوباره

و انتظار نتایج متفاوت داشتن

 

دنبال کسب تجربه باشید!

وقت خودتان را صرف یاد گرفتن اطلاعات اضافی نکنید

دست بکار شوید و دنبال کسب تجربه باشید

 

برای اینکه زندگی تان تغییر کند

باید خودتان را تا سرحد تغییر افکار و اعمالتان متفاوت کنید

که متعاقبا زندگی تان تغییر خواهد کرد

 

وقت خود را به تلاش برای موفق شدن هدر ندهید

بلکه وقت خود را صرف ایجاد ارزش کنید

 ( زمزار )