پیامک جمله های زیبا 

( آرشیو اس ام اس و پیامک زیبا )

با زندگی قهر نکن

چون دنیا منّتِ هیچ کس رو نمی کشه !

 

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!

 

چـه بسا خــداوند؛

هـر گـره ای که در کـار مـا می اندازد؛

همچون گـره های قـالی بـاشد؛

کـه نهایتاً قصد دارد با آن ها؛

نقشی زیـبا را بیافریند…

 

تمام رگهای متصل به قلبم رو بستم…
دیگر راه فرار نداری!
میدانم میمیرم
ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

 

از اینایی که فایل ها رو تو کامپیوترشون با اسم هایی مثل hkjkhjkhj سیو میکنن

توقع اتاق مرتب نداشته باشید

والاااااا!

 

تاریک ترین ساعت شب درست
ساعات قبل از طلوع خورشید است
پس همیشه امید داشته باش…

 

گاهی وقتا یه جوری میشکننت

که وقتی تیکه ها تو می چسبونی بهم

میشی یه آدم دیگه . . . !

 

می دهم خود را نوید سال ِ بهتر ، سالهاست …

 

زندگی انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد

این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد

این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرد

این تلخ‌ترین راه است.

 

جــالبـــــ استـــــ

در زنـدگــــی تـنـها کـــسانـی مــا را مـیـرنـجـانـنـد

کـــه

هـمـیـشـه تـلاش مـیـکـنـیـم از مــا نـــرنجند. !!!

 

وقتــی مـَــردم از کســی تعـــریف میکنند ، کمتـــــر کســـی بـــاور میکند…

ولـی وقتــی کهـ از کسـی بدگــویی میکنند

همــه باورشـــان میشود

 

سخته درک کردن کسی که درداشو

فقط خودش میدونه و دلش

 

تعمیر گاهی باید ساخت از آغوشت!

برای وقت هایی که حالم بدجور خراب است…

 

خداوند همیشه در کنار ما هست

برای روزهایی که نمی توان به تنهایی قدم برداشت

 ( زمزار )