یا ضامن آهو

14 سخن زیبا از امام رضا (سلام الله علیه)

(جملات حکیمانه)

14 سخن زیبا از امام رضا (سلام الله علیه)

کمک‌ تو به‌ ناتوان‌ بهتر از صدقه‌ دادن‌ است‌

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۷۰)

*

*

خداوند سه‌ چیز را به‌ سه‌ چیز دیگر مربوط کرده‌ است‌ و به‌ طور جداگانه‌نمى‌پذیرد:

نماز را با زکات‌ ذکر کرده‌ است‌ ، هرکس‌ نماز بخواند و زکات‌ ندهد نمازش‌ پذیرفته‌ نیست‌

نیز شکر خود و شکر از والدین‌ را با هم‌ ذکر کرده‌ است‌ . از این‌ رو هرکس‌ از والدین‌ خود قدردانى‌ نکند از خدا قدردانى‌ نکرده‌ است‌ .

نیز در قرآن‌ سفارش‌ به‌ تقوا و سفارش‌ به‌ ارحام‌ در کنار هم‌ آمده‌ است‌ . بنابراین‌ اگر کسى‌ به‌ خویشاوندانش‌ رسیدگى‌ و احسان‌ ننماید ، با تقوا محسوب‌ نمى‌شود .(عیون‌ اخبار الرضا ، ج‌ ۱ ، ص‌ ۲۵۸)

*

*

به‌ راستى‌ که‌ بدترین‌ مردم‌ کسى‌ است‌ که‌ یارى‌اش‌ را ( از مردم‌ ) باز دارد وتنها بخورد و زیر دستش‌ را بزند.
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۷۲)

*

*

خیل‌ را آسایشى‌ نیست‌ ، و حسود را خوشى‌ و لذتى‌ نیست‌ ، و زمامدار را وفایى‌ نیست‌ ، و دروغگو را مروت‌ و مردانگى‌ نیست‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۷۳)

*

*

بهترین‌ تعقل‌ خودشناسى‌ است‌

(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۵۲)

*

*

هر کس‌ اندوه‌ و مشکلى‌ را از مؤمنى‌ برطرف‌ نماید ، خداوند در روز قیامت‌اندوه‌ را از قلبش‌ برطرف‌ سازد.
(اصول‌ کافى‌ ، ج‌ ۳ ، ص‌ ۲۶۸)

*

*

عقل‌ ، عطیه‌ و بخششى‌ است‌ از جانب‌ خدا ، و ادب‌ داشتن‌ ، تحمل‌ یک‌ مشقت‌است‌ ، و هر کس‌ با زحمت‌ ادب‌ را نگهدارد ، قادر بر آن‌ مى‌شود ، اما هر که‌ به‌ زحمت‌ بخواهد عقل‌ را به‌ دست‌ آورد جز بر جهل‌ او افزوده‌ نمى‌شود.
(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۴۲)

*

*

پنج‌ چیز است‌ که‌ در هر کس‌ نباشد امید چیزى‌ از دنیا و آخرت‌ به‌ او نداشته‌ باش‌ :

کسى‌ که‌ در نهادش‌ اعتماد نبینى‌…

و کسى‌ که‌ در سرشتش‌ کرم‌ نیابى‌…

و کسى‌ که‌ در خلق‌ و خوى‌اش‌ استوارى‌ نبینى‌…

و کسى‌ که‌ در نفسش‌ نجابت‌ نیابى‌…

و کسى‌ که‌ از خدایش‌ ترسناک‌ نباشد.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۷۰)

*

*

هرچه‌ زیادى‌ است‌ نیاز به‌ سخن‌ زیادى‌ هم‌ دارد.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۶۶)

*

*

بهترین‌ مال‌ آن‌ است‌ که‌ صرف‌ حفظ آبرو شود.

(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۵۲)

*

*

تواضع‌ این‌ است‌ که‌ به‌ مردم‌ دهى‌ آنچه‌ را مى‌خواهى‌ به‌ تو دهند

(اصول‌ کافى‌ ، ج‌ ۳ ، ص‌ ۱۸۹)

*

*

وقتى‌ آشکارا حرف‌ حق‌ مى‌شنوید خشمگین‌ نشوید

(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۴۷)

*

*

عاقل‌ ، احسان‌ به‌ مردم‌ را غنیمت‌ مى‌شمارد ، و شخص‌ توانا باید فرصت‌ راغنیمت‌ شمارد و الا موقعیت‌ از دست‌ مى‌رود

(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۵۷)

*

*

خسیس‌ بودن‌ آبروى‌ انسان‌ را از بین‌ مى‌برد

(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۵۷)

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …