روز کارمند

اس ام اس و پیامک روز کارمند

اس ام اس و پیامک روز کارمند (4 شهریور)

( آرشیو اس ام اس های مناسبتی )

چو وا نمی کنی گرهی خود گره مشو      ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست

(صائب تبریزی)

( روز کارمند مبارک )

*

*

حضرت علی علیه السلام به یکی از کارگزاران خود می فرماید: در نگاه، اشاره چشم، سلام کردن و اشاره کردن، با همگان یکسان باش تا زورمداران در ستم توطمع نکنند، و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نباشند

*

*

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند               ز هرچه والاتر است مقام هرکارمند

صرف کند عمر خود، در ره خدمت به خلق         دانش و علم و هنر، پیام هر کارمند

غایت آمال او، خدمت نوع بشر                        خدمت نوع بشر، مرام هر کارمند

ترقی جامعه ز پرتو روز اوست                         جهاد اکبر بود، قیام هر کارمند

جهاد هر کارمند جهاد بی ریایی است              جهان کند افتخار، به نام هر کارمند

زمام هر کشوری در کف تدبیر اوست                فاتح هر عرصه ای، حسام هر کارمند

*

*

در جهان دیوان سالارانه ی کارمند، اثری از ابتکار، نوآوری و آزادی عمل در میان نیست، تنها چیزی که وجود دارد دستورها و مقررات است و این همانا دنیای فرمانبرداری است. ((میلان کوندرا
روز کارمند بر شما مبارک باد

*

*

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد

به گیتی نام خود را جاودان کرد

روز کارمند مبارک باد

*

*

حضرت علی علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر می نویسد: «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند.»

*

*

حضرت علی علیه السلام نیز به یکی از کارگزاران خود نوشت: «پر و بال خودت را در برابر مردم بگستران و با آنان گشاده رویی کن و فروتن باش»

*

*

به سلامتی کارمندی که هنوز قسط یخچال ۲ سال پیششو داره میده . . .
روز کارمند مبارک باد

*

*

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس
روز کارمند مبارک باد

*

*

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران
می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای
سازندگی باشد
روز کارمند مبارک باد

*

*

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید .
روز کارمند مبارک باد

*

*

اعتراف می کنم خالی خالیم، مانندجیب کارمند در آخر ماه
روز کارمند بر شما مبارک باد

*

*

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .

*

*

روز کارمند بر کارمندان
پر تلاش تبریک و تهنیت باد

*

*

امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند
تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش
روز کارمند مبارک باد

*

*

برنامه غذایی تو خونه ی کارمند جماعت:
از یکم تا دهم یه روز درمیون مرغ و گوشت
از دهم تا بیستم حبوبات و از این چیزا
از بیستم تا سیُم سیب زمینی و بادمجون
تذکر :بیست و یکم هر ماه در این قضیه استثنا است
روز کارمند بر شما مبارک باد

*

*

رئیس : ساعت چنده ؟
کارمند: ۹
رئیس : شما باید ۸ پشت میزت باشی
کارمند : امروز چندمه؟
رئیس : هشتم
کارمند : باید یکُم حقوقم تو حسابم باشه
روز کارمند بر شما مبارک باد

*

*

ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …