آرتور شوپنهاور

سخنانی زیبا از آرتور شوپنهاور

( آرشیو جملات زیبا )

سخنانی زیبا از آرتور شوپنهاور

موجودی که ارزشمندی یا بی ارزش بودن آن

وابسته به نظر دیگران باشد

چه موجود اسفباری است

در ﻫﺮ صد آدم

یکی ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯽ

بگذار ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

به ندرت به آنچه که داریم می اندیشیم

در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم

در سراسر زندگی احساس تنهایی شدید کرده ام

و همواره از اعماق قلبم آه کشیده و انسانی را طلب کرده ام

ولی افسوس، بیهوده بود، من در تنهایی باقی مانده ام

ولی می توانم با صداقت بگویم که خطای من نبوده است

زیرا از هر کس که انسان بود

روی برنگردانده و دوری نکرده ام

کسی که روح شادی دارد

همیشه وسیله خوبی برای شادمانی و خنده پیدا می کند.

آرزوی تجدید حیات آدمی

یک آرزوی ابلهانه است.

زیرا بوجود آمدن انسان

یک اشتباه و یک حادثه غم انگیز است

و بهتر آن که

تجدید نشود

برای کسی که از رنج شدید روحی در عذاب است

درد جسمانی همه

مفهوم خود را از دست می دهد

ما چنان زندگی می کنیم که گویی همواره در انتظار چیزی بهتر هستیم،

حال آن که اغلب آرزو می کنیم

که ای کاش گذشته باز گردد و بر آن

حسرت می خوریم.

اثر هیچ کس جز آن نویسنده ای که سنگ معدن نوشته خود را به گونه ای

مستقیم از معدن ذهن خود

یعنی از تامل خود استخراج می کند

ارزش خواندن ندارد

رویدادهای خوش زندگی مانند درختان سرسبز و خرمی است که وقتی از دور

به آنها می نگریم خیلی زیبا به نظر می رسند، ولی به مجرد آنکه نزدیک-

شان شده و وارد آنها می شویم

زیبایی شان هم از بین می رود.

شما در این زمان نمی توانید

بفهمید زیبایی اش به کجا رفته است

آنچه می بینید، چند درخت خواهد بود و بس.

هیچ کس خود را آن گونه که به راستی هست نمی نمایاند

بلکه نقاب

خود را بر چهره می زند و نقش خود را بازی می کند

در حقیقت، مراتب

اجتماعی ما چیزی بیش از یک کمدی

بی سر و ته نیست

وحشت مرگ که ما را با وجود این همه درد

سخت به زندگی چسبانده

به راستی موهوم و غیر واقعی است

در جهان واقعی، پس از اراده حیات

این عشق است که خود را به عنوان

قوی ترین و فعال ترین همه محرک ها به نمایش می گذارد.

هنر، گونه ای رستگاری است

ما را از خواستن

یعنی درد و رنج

آزادی

می بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می سازد

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …