پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

(Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) بومی سواحل شرقي آفريقا تا جزاير هاوايي ست. اين ماهي در طول رشد و نمو خود از مرحله بچه ماهي تا ماهي بالغ متحمل تغييراتي در رنگ آميزي مي‌گردد. خال ‏سياه باله پشتي در سن بلوغ از بين رفته و بر‌عکس لکه سياه پشت سر با افزايش سن پر رنگ‌تر مي‌گردد. طول آن تا 23 سانتي‌متر مي‌رسد. این ماهی بدلیل طرح بندی و رنگ شبیه به طرح و رنگ بندی راکون هاست به همین دلیل نام دیگر آنرا پروانه ماهی راکون گذاشته اند.

تصاویر پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)  (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)  (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)  (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

( زمزار )

همچنین ببینید

نور در آکواریوم

آشنایی با مهمترین پارامترهای نور در آبزی دان (آکواریوم)

(برپایی و ساخت آکواریوم ماهیان زینتی ) آشنایی با مهمترین پارامترهای نور در آبزی دان …