امام جواد ع

14 سخن زیبا از امام جواد (علیه السلام)

( جملات حکیمانه بزرگان )

14 سخن زیبا از امام جواد (علیه السلام)

امام جواد علیه السلام فرمود:

چگونه گمراه و درمانده خواهد شد كسی كه خداوند سَرپرست و متكفّل اوست.

چطور نجات می یابد كسی كه خداوند طالبش می باشد.

هر كه از خدا قطع امید كند و به غیر او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار می كند

«بحارالأنوار، ح 68، ص 155، ح 69»

*

*
امام جواد عليه السلام فرمود:

حقيقت ادب و تربيت عبارت است از: دارا بودن خصلت هاي خوب، خالي بودن از صفات زشت و ناپسند. انسان به وسيله أدب – در دنيا و آخرت – به كمالات اخلاقي مي رسد; و نيز با رعايت أدب نيل به بهشت مي يابد.

«ارشاد القلوب ديلمي، ص 160»

*

*

امام جواد عليه السلام فرمود:

سه چيز از كارهاي نيكان است: انجام واجبات الهي، ترك و دوري از گناهان، مواظبت و رعايت مسائل و احكام دين.

*

*
امام جواد عليه السلام فرمود:

انجام دهنده ظلم، كمك دهنده ظلم و كسي كه راضي به ظلم باشد، هر سه شريك خواهند بود

«كشف الغمّة، ج 2، ص 348»

*

*
امام جواد عليه السلام  فرمود:

تواضع و فروتني زينت بخش حسب و شرف، فصاحت زينت بخش كلام، عدالت زينت بخش ايمان و اعتقادات، وقار و ادب زينت بخش اعمال و عبادات; و دقّت در ضبط و حفظ آن، زينت بخش نقل روايت و سخن مي باشد

«كشف الغمّة، ج 2، ص 347»

*

*
امام جواد – عليه السلام – فرمود:

سه چيز، سبب رسيدن به رضوان خداي متعال مي باشد: نسبت به گناهان و خطاها، زياد استغفار و اظهار ندامت كردن. اهل تواضع كردن و فروتن بودن. صدقه و كارهاي خير بسيار انجام دادن

«كشف الغمّة، ج 2، ص 349»

*

*
امام جواد عليه السلام فرمود:

شرايط پذيرش توبه چهار چيز است: پشيماني قلبي، استغفار با زبان، جبران كردن گناه ـ نسبت به همان گناه حقّ الله و يا حقّ النّاس ـ، تصميم جدّي بر اين كه ديگر مرتكب آن گناه نشود

«ارشاد القلوب ديلمي، ص 160»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

ملاقات و دیدار با دوستان و برادران – خوب -، موجب صفای دل و نورانیّت آن می گردد و سبب شكوفائی عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدّت زمانی كوتاه انجام پذیرد.

«امالی شیخ مفید، ص 328، ح 13»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

سرزنش كردن دیگران بدون علّت و دلیل سبب ناراحتی و خشم خواهد گشت، در حالی كه رضایت آنان نیز كسب نخواهد كرد

«بحارالأنوار، ج 71، ص 181»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است كه خالص و بدون ریا باشد

«بحارالأنوار، ج 67، ص 245، ح 19»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

هركس به شخصی سخنران علاقمند و متمایل باشد، بنده اوست، پس چنانچه سخنور برای خدا و از ـ احكام و معارف ـ خدا سخن بگوید، بنده خداست، و اگر از زبان شیطان ـ و هوی و هوس و مادیات ـ سخن بگوید، بنده شیطان خواهد بود

«مستدرك الوسائل، ج 17، ص 308، ح 5»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

كسی كه طالب رضایت خداوند متعال باشد، دشمنی ستمگران، او را زیان و ضرر نمی رساند

«بحارالأنوار، ج 75، ص 380، ح 42»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

چنانچه افراد جاهل و ساكت باشند مردم دچار اختلافات و تشنّجات نمی شوند

«كشف الغمّه، ج 2، ص 349»

*

*

امام جواد علیه السلام فرمود:

هر كه به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدیّن و امانتداری او مطمئن می باشید با او موافقت كنید وگرنه شما سبب فتنه و فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد

«تهذیب الأحكام، ج 7، ص 396، ح 9»

( زمزار )

همچنین ببینید

دکتر الهی قمشه ای

جملات زیبا و آموزنده از دکتر الهی قمشه ای

( سخن حکیمانه ) جملات زیبا و آموزنده از دکتر الهی قمشه ای به زندگی …