ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل

و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه

دیوانه ی مهربانی توام

ای بهترین چه خوب شد ک به دنیا آمدی

و چه خوبتر شد که دنیای من شدی

پس برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی

تولدت مبارک

تولدت مبارک ای گل گلدون من

هزار سال زنده باشی بسته به تو جون من!

این هدیه تولد پیشکش چشمای تو….

چشمام زیر پای تو

تولدت مبارک

مهربان

چه لطیف است حس اغازی دوباره

وچه زیباست رسیدن دوباره روز

وچه اندازه عجیب ست روز ابتدایی بودن

وچه اندازه شیرین ست امروز

روز بودن

روز تو

روزی که تو اغاز شدی

و ساده میگویم حس بودن دوباره ات مبارک

تولدت مبارک …

و چ لطیف است حس آغازی دوباره

و چ زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای تنفس!

و چ اندازه عجیب است روز ابتدای بودن….

و چ اندازه شیرین است امروز

روز میلاد

روز تو

روزی که تو آغاز شدی

تولدت مبارک

امروز تولد کسی است

کسی خوب

کسی که مثل هیچ کس نیست

کسی که لبخند هایش بوی طراوت باران وبهار دارد

بهار زندگیت مبارک

تمام وجودم را در قلبم

قلبم را در چشمانم

چشمانم را در زبانم

خلاصه میکنم

تا بگویم ای گل بهاری تولدت مبارک

خوشبختی من در بودن با تو است

و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است

تو امدی و عمیق ترین نگاه را

پیشنهاد خواندن
جدیدترین اس ام س ها و جملات سیگاری

از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی

زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو

بهترین عشق دنیا تولدت مبارک

بگذار بگویم خسیسم

من دوست دارم هایم را

الکی خرج نکنم جز برای مهربانی خودت

تولدت مبارک

تولد تو تولد من است

من تمام طول سال بیدار مانده ام

که مبادا روز تولد تو تمام شود

و من در خواب بمانم

و نتوانم به تو بگویم تولدمان مبارک

 ( زمزار )