هنگامــی که درگیـــر یک رسوایــــی هستیـــد

در مـــی یابید که

دوســـتان واقعـــی شمـــا چه کسانـــی هستنـــد…

معنای خوشبختی این است

که در دنیا یکی هست

که بی اعتنا به نتیجه

دوستت دارد

بهتر است که از تو متنفر شوند

بخاطر آن چه که هستی

تا آن که دوستت داشته باشند

بخاطر آن چه که نیستی …

وقتی کسی واقعا دوستتان داشته باشد

کنارتان می ماند

و تحت هیچ شرایطی

از  شما نخواهد گذشت …

آدم که دلتنگ می شود

زود به زود می میرد

تموم شهر خوابیدن

من از فکر تو بیدارم

صلح است میان کفر و اسلام

با ما تو هنوز در نبردی ؟!

ویرانه ز من ساختی

اصلا تو چه بودی ؟!

من مثل “یمن” بودم و تو

“آل سعودی” …

خدایا. . .

کی کات میدهی. . .

من بازیگر خوبی نمیشوم. . .

باور کن. .

من یک فردم. . .

زوجم

تو

باش. . .

اینجوری شده دیگه ،

وقتی به یه آدم زیادی لطف می کنی ،

بعد از مدتی هم خودشو گم میکنه ،

هم تــــورو …!

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ

گسیخته نمی شود چه رسد به دوری

هــر چـقـدرم “هــویـج” بــخـورم

“چـشـــم” دیـــدن آدم بـی مـعـرفــت رو نــــدارم…

خدایا

با خودم

زندگی

سختی دارم!

 ( زمزار )