انتظار

جملات عاشقانه انتظار

جملات عاشقانه انتظار

زندگی همین است دیگر

انسان انتـظارِ کسی را می‌کِشد که هرگز نخـواهد آمـد

مـن ..

دعــــا میکــــنم ..

تـــــو را داشــتـه بــــاشـم ..

تـــــو ..

دعــــا مــی کنـــی ..

دیگـــــر نبــــاشـــم !

بیـــــــــچــاره خـــدا !

آدمی که منتظر است هیچ نشانه ای ندارد

هیچ نشانه خاصی!

فقط با هر صدایی برمیگردد

خیره در نگاه شب

پر حرارت مثل تب

هنوزم منتظرم

منتظرم، منتظرم

رویِ دَستِ شَب مـانده ام !

دیگر حتی ;

خـــواب  هم مـَـرا نــمی بَــرَد

نَـبیـن کـه می خنــدم !

من یکـی..

بـــاور کــردم..

کـــارم از “گـــــریــه” گـذشتـه !

مــن ،

بــه سـوخــتن ..

عـــــادت دارم !

کبــــریــت را ..

بـــــــــــنـداز ..

و بــــــــرو !

در کافه

کنج دیوار

رو به روی هم

خوب شد قهوه مان را نخوردیم !

حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود …

تعلق که نداشته باشی

به جایی … به کسی … به چیزی …

تمام شدنت راحت تر از آنی میشود

که گمان می بُردی !

در را کـه مــی بـــندی ،

بـــــاد هــــم ..

پــشت ِ خــانـه ات ..

زوزه مــی کــــشد !

مـــن کــــه مـــــنم !

قــیـامـتی سـت !

از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود ..

از جـــا مــی پَـــرم !

تــا لـحـظه ای کـه ..

مــثـل ِ هـمـیـشه ..

تــــو نـــیـستـی !

انتظار

این نخستین درسی بود

که از عشق آموختم

سفر کردی غروبی از کنارم

تورا ای کاش میشد باز دارم

تو می گفتی که میایی دوباره

پیشنهاد خواندن
اس ام اس و استاتوس های جدید آرزو

از آن روز دائما چشم انتظارم ….

تو می توانی نیایی

ولی من

نمی توانم

منتظرت نباشم!

( زمزار )

همچنین ببینید

شعر امام زمانی

(دلنوشته انتظار) اما تو با نیامدنت نیز حاضـری

( دلنوشته های انتظار برای امام زمان عج ) اما تو با نیامدنت نیز حاضـری …