امام باقر (سلام الله علیه)

20 سخن آموزنده از امام باقر (سلام الله علیه)

 (جملات و احادیث حکیمانه)

20 سخن آموزنده از امام باقر (سلام الله علیه)

سخن طيب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نكند

(تحف العقول، ص391. بحارالانوار ج 110 ص160، ج75 ص 170)

*

*

در كار خود، [فقط] با كسانى مشورت كن كه از خدا مي ‏ترسند

(تحف العقول، ص 293. بحار الانوار ج 75 ص172)

*

*

خود را در دنيا چنان منزل ده كه گويى ساعتى در آن منزل دارى وسپس از آن كوچ مي كني

(بحارالأنوار، ج 75، ص 165)

*

*

صبر بر دو گونه است: صبر بر بلا كه نيكو و زيباست و برترين اين دو قسم پرهيز نمودن از حرامهاي الهي است.

(جهاد با نفس ،ح 163- وسائل الشيعه آل البيت ع.. شيخ حرعاملي ج15 ص237 حديث 20372)

*

*

کبر و بزرگي نمودن(به منزله ي) مركبي است كه سوار خود را به سوي آتش مي برد

(جهاد با نفس، ح 578 . وسائل الشیعه الاسلامیة. ج11 ص 301)

*

*

چه نيكوست نيكي ها بعد از بديها و چه زشت است بديها پس از نيكي ها

(جهاد با نفس، ح 880 . وسائل الشیعه الاسلامیة. ج11 ص384- المجالس: ص 153- الکافی ج2 ص 458)

*

*

بردبارى لباس عالم است، پس تو خود را از آن عريان مدار

(الكافي، ج 8، ص 55)

*

*

ظلم در دنيا همان ظلمتها و تاريكي هاي آخرت است

(جهاد با نفس، ح 733. وسائل الشیعه الاسلامیه. ج11 ص340 ح20)

*

*

خوبي دنيا جز در پيوند با برادران و آشنايان نيست

(بحار الأنوار، ج 46، ص291)

*

*

هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد

(بحارالانوار ، دار احياء التراث العربي ، ج 75 ، ص 175)

*

*

چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد

(بحارالانوار ، دار احياء التراث العربي ، ج 75 ، ص 172 )

*

*

دوستي قلبي برادرت را از اندازه دوستي قلبي خودت نسبت به او بفهم

(تحف العقول ، ص 304)

*

*

كسي كه خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نيز در روز قيامت عذابش را از او باز مي دارد

(هادالنفس،ح532. الکافی ج2 ص 305)

*

*

بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد

(بحارالانوار،ج65،ص152. الکافی ج2 ص 165 محاضرات ج 1 ص 251)

*

*

هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد

(بحارالانوار،ج75،ص178 – تحف العقول – حسن بن على بن حسين بن شعبة الحرانى- ص 298)

*

*

هيچ بنده اي عالم نباشد تا اينكه به بالا دست خود حسد نبرد و زير دست خود را خوار نشمارد

(تحف العقول ص293)

*

*

فضيلتي چون جهاد نيست ، و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست

(تحف العقول ص 286. مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری ج 11 ص 143)

*

*

هر چيزي قفلي دارد و قفل ايمان مدارا كردن و نرمي است

(جهاد النفس، ح271. الکافی ج2 ص 118)

*

*

خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد

(الكافي،ج2،ص663)

*

*

يكي از محبوبترين بندگان خدا در نزد خداوند كسي است كه نيكوكار و بسيار توبه كننده باشد

(جهاد با نفس، ح 836. وسائل الشیعه ج16 ص76)

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …