زیبا و جذاب

اس ام اس های زیبا و جذاب

اس ام اس های زیبا و جذاب

( آرشیو اس ام اس و پیامک زیبا )

راه می‌روم  و به تو فکر می‌کنم  به این‌که:

مگر می‌شود به غیر از تو فکر کرد؟! …

هیــچ چیـز با گذشتِ زمـان سـاده تر نمے شود

فقـــــــط مـا   خستـــه تَر مے شویـم و

پذیـرش چیزاهـا

برایمـــان سـاده تر مےشود . . .

و اما تو!

ای مادر!

ای مادر!

هوا

همان چیزی ست که به دور سرت می چرخد

و هنگامی تو می خندی

صاف تر می شود…

دستم  به تو که نمی رسد،

فقط حریف واژه ها می شوم !

گاهی،  هوس می کنم،

تمام کاغذهای سفید روی میز را،  از نام تو پرکنم …

تنگاتنگ هم،  بی هیچ فاصله ای !!

از بس،  که خالــی ام از تو …

از بس،  که تو را کـم دارم …

آخر مگرکاغذ هم،

زندگی می شود

گناهانم را دوست دارم!

بیشتر از تمام کارهای خوبی که کرده ام

می دانی چرا ؟

آن ها واقعی ترین انتخاب های منند…

تو   شعر بگو

من تو را می‌نویسم

تو حرف بزن

من مست می‌شوم

سیر که نمی‌شوم!

در آخرین ایستگاه منتظرت می مانم

لحظه ای که دستانت سرما را احساس می کند

و تاریکی شب نگرانت می ایستم

تمامی طول ِ روز را می آیی ،

می دانم که می دانی

ایستاده ام هنوز هم تو را نازنینم

خسته ام  از جنس قلابیِ آدم ها

هـــی فلانــــــــــی!

راهت را بگیــر و برو …

حوالـــــــــــــــی ما

توقف ممنوع است!

چگــونـه بنــویسـم حـرفـهایـی را کـه  چـشـمانم می گـویـند

و بــر زبــان نمـی آیـــند !؟

من از نهــایـت ِ سـکوت حــرف میــزنــم !

بــی الفـــبا و نقـــطه

بیا این هــــوا ، هـــــوای خوبی است

برای د لــتــنــگ بودن ،

من بغــــض هایم را با روح زخمیم می آورم ،

تو آغــــــوشت را ، با بــــــوسه هایت …

بگــــــــــذار دست کشیدن از تــــو

همچنان غیر ممکن باشــــد  بیا…

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …