عشق و دوست داشتن

اس ام اس های زیبا و عشقی

اس ام اس های زیبا و عشقی

دارم یخ می زنم بی تو،

تا فرصت هست آخه برگرد

تو این سرمای تنهایی

نمیشه حفظ ظاهر کرد

خدا یک زن آفرید و یک مرد ..

و من در شگفتم

این همه نامرد از کجا پیدا شد!

خودم را به شادیِ تو فروختم

و حواسم نبود که  حواست به بهایِ من نیست

حال خیالت را می فروشم

  تا خودم را پس بگیرم

دوبـاره از صفـر شروع مــ ـے کنم !

تـــ ــ ـــــــــو خوبـے هایم را از یاد بــبـر …

مــ ـن همـه چــیـز را …

جنازه ے قلبمــ را سالهاستـ سرد نگـہ داشته امــــــ

از هماטּ خوابهایــ کودکـــے

اگر مسیرتـــ بـہ تعبیر رویاهاے ما افتاد …

نوازشیــ بر دستانمــ کـטּ

آخر مـــے گوینــد تو هماטּ مسیـــــــح هستیــ

که _مردهـ را زنـــــــدهـ مـــے کرد !!!

از من اگر پرسیدند

بگو نمی‌شناختمش

بگو غریبه‌ای بود …

که گم شده‌بود  و نشانی می‌خواست

  پرسید و رفت

باران کـه می بـارد …

دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود …

راه میافـتم … …

بـدون چـتــر …

من بـغض می کنم …

آسمـان گـریـه …

خیانت تمام آن احساسی ست

که در آغوش من برای کسی دیگر … داشتی

وقـتـی . . .

می شکنم خوب تـماشا کــن !

شـاید . . .

روزی بــه دنبال تــکه هایم بگردی . . . !

حالا که میروی

حالا که پرنده دلت هوای کوچ دارد

بگذار دلم آرام بگیرد

بگذار دلم خوش باشد

بگو دوستم داری

بگو مواظب خودت باش

من با دروغ هایت زندگی میکنم…

( زمزار )

همچنین ببینید

زندگی زیبا

جملات زیبا و دلنشین (سری 1)

( اس ام اس و پیامک زیبا و آموزنده ) جملات زیبا و دلنشین زمین …