یا مسیح حسین ع

نگاه مادر و صد آرزو چه می فهمی؟ … (مرثیه)

 ( مرثیه ای برای علی اصغر مسیح حسین علیه السلام )

عمود خیمه فتاد و عمو… چه میفهمی

نگاه  مادر و صد آرزو چه میفهمی

دوباره دل نگرانی خانمی محزون

دوباره هلهله های عدو چه میفهمی

نماز دیگری و استغاثه ای دیگر

تیممی که به جای وضو… چه میفهمی

برای جرعه ی آبی به آب و آتش زد

ز اشک هاجر در جست و جو چه میفهمی

حسین فاطمه حجت تمامی اش را کرد

ولی تو از دل پر درد او چه میفهمی

اگر کسی به اشارات تو محل ندهد

و یا که در وسط گفتگو… چه میفهمی

کمان و حرمله و تیر مست زهر آلود

نشانه گیری از روبه رو چه میفهمی

به روی دست پدر بچه دست و پا بزند

سه شعبه گیر کند در گلو چه میفهمی

پس از جسارت و بیرون کشیدن ازدل خاک

سنان رود به گلویی فرو چه میفهمی

غروب روز دهم در هجوم مرکب ها

مرتبا بشود پشت و رو چه میفهمی

حسین فاطمه شرمنده ی عیالش شد

ز درد حیثیت و آبرو چه میفهمی

شنیده ای تو فقط ، مادرش ولی دیده

بیا برای ربابه بگو چه میفهمی

( عليرضا خاكساري )

همچنین ببینید

حسن عسکری

(مرثیه) حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت

( مرثیه ای برای شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه ) حسنی و چو …