دلنوشته

شبی گريم ، شبی نالم ز هجرت ، داد از اين شب ها … (مشتاق اصفهانی)

( دلنوشته زیبا )

شبي گريم ، شبي نالم ز هجرت ، داد از اين شب ها … (مشتاق اصفهانی)

شبي گريم شبي نالم ز هجرت داد از اين شب ها
به شب هاي غمت در مانده ام فرياد از اين شب ها
بود گر هر شبم زينسان به روز هجري آبستن
مرا بس روزهاي تيره خواهد زاد از اين شبها
بسم روز از غمت شب شد، بسم شب روز و من بي تو
به سر بردم غمين زان روزها ناشاد از اين شبها
چنين کز دوريت هر شب در آب و آتشم دانم
که خاک هستيم آخر رود بر باد از اين شبها
به اشک و آه چندم شمعشان هر شب سحر گردد
نسيم مرگ کو تا سا زدم آزاد از اين شبها

( زمزار )

همچنین ببینید

امام زمان

بیا بیا که دلـم دارد آرزوی تو را

( اشعار و سروده های انتظار امام زمان عج ) بیا بیا که دلم دارد …