هفته وقف

اس ام اس و پیامک هفته وقف

 اس ام اس و پیامک گرامیداشت هفته وقف 

 پیامبر اکرم(ص): بهشت متعلق به توبه کاران و رحمت متعلق به وقف گزاران است.
.
.
.
وقف تجلي ايثار ونوع دوستي است.
.
.
.
وقف، هديه اي بي منت براي خلق و رحمتي بي پايان براي واقف است.
.
.
.
وقف، از خود گذشتن براي به خدا رسيدن است.
.
.
.
وقف از دل بخشيدن و نتيجه را از صفاي روح ديدن است.
.
.
.
وقف نشانه گذشت از خويشتن وپيوند باخداست.
.
.
.
وقف جوشش جويبار جوانمردي و سخاوت از چشمه سارنوراني وجلا گرفته جان مؤمني است كه ازنور كرامت خداوند جليل جريان می يابد.
.
.
.
وقف توقف مال در ایستگاه عمل خیرجهت تقویت روح وتهیه توشه ادامه مسیرآخرت است.
.
.
.
وقف مال واقف كسرمال نيست
.
.
.
فعل وقف را پاداش پيدا نيست.
.
.
.
وقف، مجذور رحمت الهی، به توان اعصاراست.
.
.
.
وقف انفاق بي آفات ومضاربه با خداست.
.
.
.
وقف، ماندگار نمودن نام خود در دفتر صالحان است.
.
.
.
وقف آيتي ازروح بلند وفرا زماني واقف است.
.
.
.
وقف پيوندقلب واقف با كالبدآيندگان است.
.
.
.
وقف گلستان بي خزان است.
.
.
.
وقف نشانه دورانديشي،مردم دوستي و معامله باخدا و عامل شكوفايي علم و انديشه است.
.
.
.
وقف بارش باران سخاوت و نوازش نسيم مهرباني است در كوير عطشناك زندگي
.
.
.
وقف سجده شكربر نعمت هميشه جوشان الهي است.
.
.
.
وقف واقف چراغی ماندگار تا روزحساب است.

.
.
.
وقف رهايي از تكاثر شيطاني ورسيدن به كوثر رحماني است.

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
متن های زیبا برای تبریک سال نو