عاشقانه

خار غم را بر کن از جان، خاک کن … (الیار)

( غزلی زیبا و دلنشین )
صفای دل …
رو غبــار کیـن دل را پاک کن
خار غم را بر کن از جان، خاک کن
خـانـه ی دل را بیـارای از کرم
در صفــایش، شهـره ی افلاک کن
تا نشیـند گوهر عشق اندر آن
با گـــلاب صـدق جان نمنــاک کن
دست همت را بر آر از آستین
بهر خـــدمت سینه ات را چاک کن
بهر یاری در حـوادث سر برآر
نـی سـرت را مخفی انــدر لاک کن
گر شرنگی آید اندر جـام دهر
مهــر جــان بر مردمان تریاک کن
تا توانی از کرم گل هــدیه کن
و از بــدی ها و جفــا امســاک کن
تا ز چرکاب هوس جانت رهد
عشق و ایمــان را بر آن دلاک کـن
ای خدا دست دعایـــم را بگیر
از سخــا الیــــار را بــی بــاک کن
الیار (جبار محمدی)

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …