زیبا

جملات پیام کوتاه زیبا

جملات پیام کوتاه زیبا

( اس ام اس های قشنگ )

ما دو حباب کنار هم بودیم

که می ترسیدیم، هنگام یکی شدن

نفهمیم

کداممان نابوده شده است.

تنهایی،
 
شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم

گاهی لباسِ برگ می‌پوشد

گاهی لباسِ برف

اما، همیشه هست!

می خواستم نگه ات دارمبرای خودمبرای لحظه هایی کهآرزو داشتم کنارم باشیمی خواستم نگه ات دارمدر دستانمدر آرزوهایمدر میان نداشته هایماما افسوس…

سالهاست بدون

اینکه کنارم باشی

گر گرفته ام

و می سوزم

تنها دلخوشی این روزهایمشنیدن صدایتاز پشت سیم هایآفتاب سوخته است.

نمی توان سینه ای را شکافت
و دید
تا چه اندازه درد
در انسان ته نشین شده است
باید ضربه را خورد
باید دور شد وَ رفت.
زخم های امسال
اصابتِ دردهایی ست
که دو سالِ پیش خورده ایم.

تنهایی

ذره ذره خودی نشان می دهد

وقتی تو آن قدر کم پیدایی

که سنگینی ِ روزگارم را

مورچه ها به کول می کشند

و من

مات

مات

نگاهشان می کنم

هیچکس به اندازه ی من

خدا را دوست ندارد

هیچکس به اندازه ی تو

مرا دوست ندارد

و هیچکس به اندازه ی خدا

تو را دوست ندارد

می بینی؟

می بینی در چه چرخه ای

عاشقت شده ام؟

پیشنهاد شده برای شما:
قشنگ ترین لطیفه ها و جوک ها

حسودم،

به انگشت‌هایت

وقتی موهایت را مرتب می‌کنند

حسودم،

به چشم‌هایت

وقتی تو را در آینه می‌بینند

و حسودم،

به زنی که رد شدن از لنزهای رنگی‌اش

رنگ پیراهنت را عوض می‌کند

گوش راستم سوت می کِشد،

حتماً داری از من حرف می زنی…

دلم را به این خرافات خوش می کنم،

که از تو حرف بزنم…

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …