غمناک

ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ … (شهرام نصیری)

(شعر زیبا)

ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ … (شهرام نصیری)

ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ
ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ، ﺷﻌﺮ ﻗﺸﻨﮓ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻟﻄﯿﻒ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭼﻮ ﺑﻬﺎﺭﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﭘﺎﯼ ﺁﻥ ، ﻋﻤﺮ ﺧﺰﺍﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻡ
ﭘﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﺎﺭ ﺯﯾﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﺍﺷﮏ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﺮﮔﺖ
ﺑﻬﺮ ﺁﻥ ﺍﺷﮏ ﺭﻭﺍﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﮔﺮ ﻏﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﺁﻥ ﺳﺮﺕ ﻋﯿﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﻭﺩ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ !

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
سخنانی پندآموز از حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

همچنین ببینید

صاحب-الزمان

(دلنوشته) بیا برگرد فهمیدم که از رفتن چه می‌ماند

( دلنوشته زیبا برای امام زمان عج ) باران را برای خاک معنا کن … …