شهید قلب تاریخ است

كــنار خــاطره هايــت كسـی شبيه من است … (یادی از شهدا)

( دلنوشته ای به یاد شهدا )

كــنار خــاطره هايــت كسـي شبيه من است … (یادی از شهدا)

قلــم به دست گرفتم كـه تا سحر مانده…

مـن و نگــاه تـو وذوق هـــاي درمــانده…

صداي خنده ي تو توي قاب عكست هست

جــلوي قــاب شــمــا چشــم هاي تر مانده

هــنــوز منــتظــر بــوســه هــاي تــو هسـتم

هــنوز هــم بــه خــدا چشم ها به در مــانده

هنـــوز مــادر مــن گــريه ميــكند هـر شب

خودت بگــو چنــدين مـاه تا خبر مانده؟؟؟

بيـــا ببـيـن پســرت را كــه بــي تــو تـنهايم

بــراي تك پســـرت اين هـمه پدر مانده !!!

بيـا پدر ، پــدري كن بــراي تـــك پسرت

بيـــا ببيــن كـه دو چشمش هميشه تر مانده

كــنار خــاطره هايــت كسـي شبيه من است

ببين كه در رگ من رنگ سرخ تر مانده…

( علیرضا رضایی )

پیشنهاد خواندن
خداوندا،تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم

همچنین ببینید

یا ایهاالعزیز

آهی در این بساط به غیر از امید نیست

( دلنوشته ظهور ) قبول کن … شعر از مجید لشکری ما را به یک …