مهدی جان بیا

رای من تک رای عشق است و نمایندم حسین (ع)

( شعر زیبا )

رای من تک رای عشق است و نمایندم حسین (ع)

رای من تک رای عشق است و نمایندم حسین
علت حکم و بقای حال و آیندم حسین

رای من بر غیرت و مردانگی های علیست
مرتضایی که حقیقت در سراپای علیست

رای من بر فاطمه هم کف شاه خیبر است
چونکه نام فاطمه حکم شفای محشر است

رای من بر مجتبی ان سید اهل جنان
سیدی که محرم اش بیگانه ی بیگانگان

ای جماعت این بگویم تا که میگیرم نفس
رای من بر مهدی آل محمد بود و بس

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
اشعاری زیبا از محمدرضا عبدالملکیان

همچنین ببینید

چه میشود خدایا، سرآید این جدایی !

( دلنوشته ای زیبا برای امام زمان عج ) بلند آسمانی .. شعر از الهام …