شعر عاشقانه

ز شب های دگر دارم تب غم بیشتر امشب … (وحشی بافقی)

( شعر عاشقانه و زیبا )

ز شب های دگر دارم تب غم بیشتر امشب … (وحشی بافقی)

ز شبهای دگر دارم تب غم بیشتر امشب
وصیت می‌کنم باشید از من با خبر امشب
مباشید ای رفیقان امشب دیگر ز من غافل
که از بزم شما خواهیم بردن درد سر امشب
مگر در من نشان مرگ ظاهر شد که می‌بینم
رفیقان را نهانی آستین بر چشم تر امشب
مکن دوری خدا را از سر بالینم ای همدم
که من خود را نمی‌بینم چو شبهای دگر امشب
شرر در جان وحشی زد غم آن یار سیمین تن
ز وی غافل مباشید ای رفیقان تا سحر امشب

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
(شعر) گر گناهی کردم و دارم، خداوندا، ببخش

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …