دُردانـه دخـتـــران حـــوّا، مـظـلـومـه تـریـن بـی نشان ها (غزل)

(غزلی در مدح بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها)

دُردانـه دخـتـــران حـــوّا، مـظـلـومـه تـریـن بـی نشان ها … (سیاوش امیری)

غـوغـای فـرشتـگـان بـبـیـنـیـد ای اهـل زمـین و آسمـان ها

این موج کشیده خطی از نور، از مکه به عمق ِکهکشان ها

هـنـگـامـۀ زادنِ «خدیجـه»(س) است گـُلفَرش تمام آفرینش

مَـهـپــارۀ احـمــدی بـیـایـد آن کـوثــر(س) جــاریِ جـهـان ها

در حُسـن فــریــد و اولـیـن او شایـستـه ترین زَنِ زمـیـن او

در خوی و مَـنِش همان مُحَمَّد(ص) الگو به تمامیِ زمـان ها

ریـحـانـۀ بـوستـانِ احـمـد(ص) بانـوی عـسل دهـان و اَمجَـد

در عیـن ِنـجـابـت و هـدایـت سرخیـل ِهـمـه شِکَـرزبـان ها

فـَـخــرِ هـمـــۀ زنـان عـالَـم آن اَطـلَـسـی مـُحَـمَـّـدی چَــم

دُردانـۀ دخـتـــرانِ «حَـــوّا» مـَظـلـومـه تـریـن ِبـی نشان ها

محبوبه خِصال و مامِ بابا همسانِ علی(ع) بتول و زهرا(س)

صِـدیـّقِـه، مُـطَـهَــّره، شـهـیـده، تَـک لالــۀ بـاغ ِاَرغَـوان ها

یا زهرا

( زمزار )

همچنین ببینید

وعده دادند که فریاد رسـی می آید

( دلنوشته امام زمان عج ) وعده دادند  که  فریاد رسی می آید … اسماعیل …