آموزنده

جملات زیبا و آموزنده

( متن های زیبای پیامکی )

جملات زیبا و آموزنده

چون آب به جویبار و باد به دشت

روزی دگر از عمر من و تو بگذشت

ای دوست بیا تا غم این دو نخوریم

روزی که نیامدست و روزی که گذشت

*

*

برای خنـــدیدن

منتــظر خوشبخـــتی نباش…

شــــاید خوشــــبختی

منتظــــر خندیدن توست …

*

*

در زندگی دو چیز دارم عشق و آزادی را ولی عشقم را فدای آزادی خواهم کرد
*

*

ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ

ﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﯿﭻ

ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ؟

ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ …

*

*

پروردگارا …

دفتر دلمان را به تو می سپاریم

با دستان مهربانت قلمی بردار

غمهایمان را خط بزن

و دلی به بزرگیِ دریا رسم کن

*

*

دنیا

به سان فرشی است

که هر کس گره ای به آن میزند.

سایه روشنی از ثواب و خطا …

دوست من،

سهمت را  زیباتر بباف …

*

*

مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم می رسد!

آدمی گر ایستد بر بام عشق، دست هایش تا خدا هم می رسد . . .

*

*

گر سینه شود تنگ، خدا با ماهست

گر پای شود لنگ، خدا با ماهست

دل را به حریم عشق، بسپار و برو

فرسنگ به فرسنگ ، خدا با ما هست

*

*

مرا به کعبه چه حاجت؟

طواف میکنم، مادری را که …

برای لمس دستانش هم باید وضو گرفت …

– مادرم بهشت ارزانیت باد –

*

*

تخم مرغ یک رنگ است اما وقتی آن را شکستی دورنگ می شود

پس انتظار نداشته باش … آدمی را که ، شکستی ، با تو یک رنگ باشد . . .

*

*

نشناخته را محرم هر راز مکن!

قفل دل خود بر همه کس باز مکن!

در قلک دل برای آینده خویش،

جز عشق خدا، هیچ پس انداز مکن!

*

*

آرامش …

سهم دل هایست

که نگاهشان به نگاه خداست

آرام باش آستین ها را بالا بزن

دستان خدا را خواهی دید

که زودتر از تو دست به کار شده اند …

*

*

افتخار به داشتن ویژگی‌هایی که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد مثلِ  چهره، قد،رنگ، ملیت  خوب نیست.

از چیزهایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید مثل انسانیت، مهربانی، گذشت و صداقت

*

*

خدایـــــا …

بابت هرشبی که بی شکر

سر بر بالین گذاشتم

بابت لحظات شادی

که به یادت نبودم

بابت هر دلی که شکستم

همین امشب منو ببخش خــدا

*

*

زحمت دارد…!

آدم بودن را ميگويم

اين را مى شود از مترسك هـا آموخت…

آنها تمام عمر مى ايستند تا… آدم حسابشان كنند…!!!

*

*

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً میمیرد

ﭼﻪ در درﯾﺎ ﭼﻪ در رؤﯾﺎ

چه در دروغ ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ

چه در خوشی چه در قدرت

چه در جهل چه در حسد …

*

*

آرزو دارم …

خورشید، رهایت نکند

غم، صدایت نکند

ظلمت شام، سیاهت نکند

و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست

حضرت دوست جدایت نکند.

*

*

یارب!

هنگامیکه ثروت را به من بخشیدی،خوشبختی ام را نگیر.

زمانی که تواناییم دادی، عقلم را نگیر.

و آن هنگام  که مقامم دادی، تواضعم را نگیر.

کمکم کن که فراموشت نکنم،تو نیز فراموشم مکن

*

*

شـب قشنگترین اتفاقـی است که تکرار مــی شـود

تا آسـمان زیبایی اش را به رخ زمیـن بکـشد.

*

*

خوشبختی، داشتن دوست داشته ها نیست

خوشبختی، دوست داشتنِ داشته هاست…

*

*

فرصت زندگی کم است

بزرگوارتر از آن باش

که برنجی

و نجیب تر از آن باش

که برنجانی

*

*

ﺧﺪﺍﻳﺎ !

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﻡﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻘﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺰﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻔﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻴﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢﻧﻜﻦ

*

*

همیشه دعا کنید :

چشمانی داشته باشید

که بهترین ها را در آدم ها ببیند.

قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد

ذهنی که بدیها را فراموش کند

و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا

را از دست ندهد.

*

*

زندگے نیست به جز

نم‌نم باران بهــــــــار…

زندگے نیست به جز

دیــــــــــدن یـــــــــار…

زندگے نیست به جز

عشــــــــق و صــــــفا…

زندگے نیست به جز

حرف محبت به کسے…

( زمزار )

همچنین ببینید

فلسفی

سخنان ناب حکیمانه

( جمله های آموزنده و ارزشمند از یزرگان ) سخنان ناب حکیمانه نه کسی منتظر …