دنیای بی مروت

جانا تو را همیشه به دنیا قرار نیست (سیفی)

( شعر با درون مایه پند و اندرز درباره بی وفایی دنیا )

جانا تو را همیشه به دنیا قرار نیست … (سیفی)

جانا تو را همیشه به دنیا قرار نیست
دل خوش مدار زان که بر او اعتبار نیست

صدها هزار یار گرفت و رها نمود
از این عجوزه مهر و وفا انتظار نیست

چون کوفت کاروان اجل کوس الرحیل
ما را به قدر نیم جوی اختیار نیست

گر شرق و غرب را همه فرمانروا شوی
هنگام مرگ بهر تو راه فرار نیست

تا کی به مال و منصب دنیا تو غره‌ای
این عزت و جلال بدان یک قرار نیست

از بهر جمع سیم و زری در جهان حریص
این سیم و زر به همراه تو رهسپار نیست

میدان یقین که از پس مرگت به جز عمل
دیگر کسی رفیق تو اندر مزار نیست

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
هر که چون من از دیار و یار خود ماند جدا...(پارسا تویسرکانی)

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …