عشق

عمری به دل شـده ام رهگذار عشق (الیار)

( عاشقانه ها )
گلعذار عشق … الیار (جبار محمدی)
عمری به دل شـده ام رهگذار عشق
افتـــد به دیده مگر گلعذار عشق
دیــدم بـه بـام تمــاشا شـدم  به دل
چرخی زدم چو پرستو مدار عشق
تا جلـوه ای به دلم از رخش نشست
در باغ جلوه شـدم من هزار عشق
تا جان گرفت مرا، آن هوای دوست
چه چه زنان بکشیــدم هوار عشق
انــدر کمنـد نگـاهش چـو دل فتــاد
راهی شدم پی آن شهسـوار عشق
در لجّــه ی خطــر انـدر فضای دهر
دل می زنم به دلش با گدار عشق
الیـــار! اگــر نپذیری به جـان خطـر
در  مکتبت نپــذیرد  نگــار عشق
 ( زمزار )

پیشنهاد خواندن
اشعار زیبا درباره حضرت عباس(علیه السلام)

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …