گل زیبا

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار (دلنوشته)

( متن و دلنوشته زیبا )

زندگی …

زندگی ذره کاهی ست ، که کوهش کردیم

زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،

زندگی نیست بجز دیدن یار ،

زندگی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به کسی ،

ورنه هر خار و خسی ، زندگی کرده بسی ،

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،

دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد .

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ؟!

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
زندگی لبخند معنا دار می خواهد فقط (علی صفری)

همچنین ببینید

امام زمان مظلوم است

(شعر) به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را

( اشعار انتظار ) به دنبال تو میگردم … شعر از حسین اسرافیلی به دنبال …