امام علی

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی (شهریار)

( شعر در وصف امام علی سلام الله علیه )

شعری زیبا از استاد شهریار در وصف امیر المومنین (ع)

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی                   بابی انت و امّی

گوییا هیچ نه همّی به دلم بوده، نه غمّی                     بابی انت و امّی

تو که از مرگ و حیات، این همه فخری و مباهات             علی ای قبله حاجات

گویی آن دزد شقی تیغ نیالوده به سمّی                      بابی انت و امّی

گویی آن فاجعه ی دشت بلا هیچ نبوده است               درِ این غم نگشوده است

سینه ی هیچ شهیدی نخراشیده به سمّی                 بابی انت و امّی

حق اگر جلوه ی با وجه أتَمّ کرده در انسان                 کان نه سهل است و نه آسان

به خود حق که تو آن جلوه ی با وجه أتَمّی                   بابی انت و امّی

منکِر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل                         کر و کور است و عزازیل

با کر و کور چه عیدی و چه غدیریّ و چه خُمّی               بابی انت و امّی

در تولا هم اگر سهو ولایت!چه سفاهت                        اُف بر این شَمّ فقاهت

بی ولای علی و آل، چه فقهی و چه شمّی!                 بابی انت و امّی

تو کم و کیف جهانیّ و به کمبود تو دنیا                         از ثَری تا به ثریّا

شَر و شور است و دگر هیچ نه کیفیّ و نه کمّی          بابی انت و امّی

آدمی جامع جمعیت و موجود أتَمّ است                      گر به معنای أعَمّ است

تو بِهین مظهر انسان و به معنای أعمّی                       بابی انت و امّی

چون بود آدم کامل غرض از خلقت عالم                         پس به ذریه آدم

پیشنهاد خواندن
من می توانم ( شعر روز جهانی معلولیت )

جز شما مهدِ نبوت نبُوَد چیز مهمی                             بابی انت و امّی

عاشق توست که مستوجب مدح است و معظّم             منکرت مستحق ذَم

وز تو بیگانه نیرزد نه به مدحی و نه ذمّی                     بابی انت و امّی

بی تو ای شیر خدا سبحه و دستار مسلمان               شده بازیچه ی شیطان

این چه بوزینه که سرها همه را بسته به ذمّی            بابی انت و امّی

لشکر کفر اگر موج زند در همه دنیا                           همه طوفان همه دریا

چه کند با تو که چون صخره ی صمّا و                        بابی انت و امّی

یا علی خواهمت آن شعشعه ی تیغ زرافشان           هم بدو کفر سرافشان

بایدم این لَمَعان دیده، ندانم به چه لِمّی                   بابی انت و امّی

( زمزار )

همچنین ببینید

یا ایهاالعزیز

آهی در این بساط به غیر از امید نیست

( دلنوشته ظهور ) قبول کن … شعر از مجید لشکری ما را به یک …