قناری اسكات فنسی Scotch Fancy

قناری اسكات فنسی Scotch Fancy

( معرفی نژادهای قناری )

قناری اسكات فنسی Scotch Fancy

اين نژاد مربوط به ناحيه گلاسكو در كشور اسكاتلند مي باشد. بيش از ۱۵۰سال از شناسایی این نژاد می گذرد. از نظر شكل كلی شبيه نژاد بلژيكی ميباشد ولی تفاوتش در اين است كه به جای ايجاد دو محور عمودی بين دم با بدن در اين نژاد سه قسمت سر، پشت بدن و دم همانند يك كمان در امتداد هم قرار ميگيرند و طول بدن پرنده به حدود ۱۷ – ۱۸ سانتيمتر مي رسد . سر پرنده مار مانند، كوچك و صاف و دارای پرها و نوك كوتاه می باشد.

عکس های از قناری اسکات فنسی

قناری اسكات فنسی Scotch Fancy

قناری اسكات فنسی

( زمزار )

همچنین ببینید

قناری در طبیعت

قناری در طبیعت

قناری در طبیعت وحشی؛ قناری یک پرنده آوازخوان بومی جزایر قناری است که از خانواده …