امام زمان

گم نامم و به نام تو می نازم (دلنوشته)

( شعر انتظار )

گم نامم و به نام تو می نازم … ( نغمه مستشار نظامی )

من را نمی شناخت کسی اینجا، گم نامم و به نام تو می نازم

شادم که مثل عده معدودی، شعری برای نام نمی سازم

شعرم برای توست شعاری نیست، کشتی برای موج سواری نیست

باور مکن که دل به زمین دادم، وقتی تویی بهانه پروازم

هر جا که نام نامی تو آنجاست، قلبم بهانه غزلی دارد

این سوز ریشه ای ازلی دارد، پس با غم عزیز تو دمسازم

شعرم اگر چه هیچ نمی ارزد، سوزانده است نام و نشانم را

می سوزم و به هیزم ابیاتم، بیتی به عشق شعله می اندازم

یا صاحب الزمان و زمین موعود، دانای هرکه آمد و هر چه بود

گم نامم و تویی تو،که می دانی، تنها به نام سبز تو می نازم

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
جمله های کوتاه بسیار زیبا و عاشقانه

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …