امام زمان

گم نامم و به نام تو می نازم (دلنوشته)

( شعر انتظار )

گم نامم و به نام تو می نازم … ( نغمه مستشار نظامی )

من را نمی شناخت کسی اینجا، گم نامم و به نام تو می نازم

شادم که مثل عده معدودی، شعری برای نام نمی سازم

شعرم برای توست شعاری نیست، کشتی برای موج سواری نیست

باور مکن که دل به زمین دادم، وقتی تویی بهانه پروازم

هر جا که نام نامی تو آنجاست، قلبم بهانه غزلی دارد

این سوز ریشه ای ازلی دارد، پس با غم عزیز تو دمسازم

شعرم اگر چه هیچ نمی ارزد، سوزانده است نام و نشانم را

می سوزم و به هیزم ابیاتم، بیتی به عشق شعله می اندازم

یا صاحب الزمان و زمین موعود، دانای هرکه آمد و هر چه بود

گم نامم و تویی تو،که می دانی، تنها به نام سبز تو می نازم

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …