رفته عمر و نیم جانی مانده است

رفته عمر و نیم جانی مانده است

همچنین ببینید

غدیر مبارک

پیام های زیبا برای عید غدیر

( متن پیامک زیبا  برای تبریک عید غدیر ) پیام های زیبا برای عید غدیر …